Besøg museerne

Fem museer i Thy er samlet under navnet Museet for Thy og Vester Hanherred, der har hovedsæde i Thisted. 

Museerne tilbyder forskellige oplevelser:

Thisted Museum rummer en stor oldtidssamling og fortællinger om egnens og købstadens historie. Mindestuer for skolemanden Christen Kold og forfatteren J. P. Jacobsen.

Heltborg Museum er kendt for sin fine samling af Jens Søndergaards malerier og andre kunstnere. Desuden en stor landbrugssamling og det historiske værksted i en rekonstrueret jernaldergård fra Thy, som skoleklasser kan besøge.

Vorupør Museum er indrettet i et bådeværft, hvor de gamle maskiner er bevaret. Her levendegøres kystfiskernes liv, der har været præget af slid og slæb og religiøs vækkelse.

Fiskehuset i Agger beretter om Aggers historie, levevilkår og byggeskik på vestkysten.

Skjoldborgs hus i Øsløs har været barndomshjem for husmændenes digter Johan Skjoldborg.

Andre museer:

Bunkermuseum Hanstholm har Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig.

Kirsten Kjærs Museum i Langvad er et privat kunstmuseum med en stor samling af malerier og tegninger af Kirsten Kjær (1893-1985), især portrætter.

Skoletjenesten:

Læs mere om museernes skoletjeneste på www.thistedmuseum.dk

Undervisningsmateriale:

Her finder du 17 undervisningsforløb knyttet til forskellige lokaliteter i Nationalpark Thy. Stedbunden læring og undervisningsforløb – Kulturarven i Nationalpark Thy