Museumscenter Hanstholm

På Molevej er der indrettet museum i én af de fire kanonstillinger, hvor den tyske besættelsesmagt havde anbragt kæmpestore 38 cm kanoner (de 38 cm angiver kanonløbets indvendige diameter).

I Norge var der opstillet tilsvarende kanoner. Med en maksimal skudvidde på 55 km dækkede de to batterier hovedparten af de 120 km, der er fra Hanstholm til Kristianssand.

Hver kanon vejede ca. 650 tons, hvoraf det næsten 20 m lange kanonløb alene var på 110 tons. De største granater til kanonen vejede 800 kg, men skulle man op på maksimal skudvidde, måtte man “nøjes” med granater på 495 kg, som nåede ud på de 55 km efter en flyvetid på godt to minutter.

Kanonen blev betjent af et mandskab på 90 soldater. De kunne føre en forholdsvis behagelig tilværelse, idet der i bunkeren var indrettet både opholdsrum, baderum og toiletter. Isoleringsplader var med til at give betonmurene en mere menneskevenlig karakter.

I forbindelse med museumsbunkeren er der genopført ca. to km af fæstningens ammunitions-jernbane. Ved bunkeren åbnede i 2002 en ny udstillingsbygning, hvor man bl.a. kan se en udstilling om Atlantvoldens historie.

Læs mere

Hanstholm Fyr

Da Hanstholm fyr blev automatiseret, var der ikke længere brug for størsteparten af de tilhørende bygninger. Derfor kunne man i 1979 åbne et museum her med udstillinger om egnens natur og historie. Redningsvæsenets historie fortælles i det gamle redningshus, som er flyttet op til fyret. Her er også opstillet en faresignalstation og to signalkanoner. I en bygning ved siden af belyses skudefartens historie, og der er udstillet en skibningsbåd, som blev brugt til at fragte varerne til og fra skibene.