Heltborg Museum

Heltborg Museum er en lidt utraditionel kombination af et lokalmuseum for Sydthy og et kunstmuseum, hvor folk langvejs fra kommer for at se billeder af Jens Søndergaard.

Han blev født på Mors i 1895, men flyttede allerede som lille til Hurup, hvor faderen var cykelsmed. Gennem hele sit liv blev han ved med at vende tilbage til sin barndoms natur, hvor han har malet sine tidligste og nogle af sine sidste billeder.

Heltborg Museums kunstafdelig er imidlertid andet en Jens Søndergaards billeder. Der er permanente udstillinger af Leo Estvad (1902-86) og Ellen Raadal (1910-91).

På Heltborg Museum har digteren Hans Bakgaard sin egen mindestue. Han blev født 1891 i Ydby og drømte som ung om en sangerkarriere. Derfor tog han i 1920 til Amerika, men efter ni år vendte han hjem og slog sig efter kort tid ned på sin barndomsegn ved Ydby i et lille, stråtækt hus, siden kendt som “Røverreden”. Han blev digter og udgav selv egne digtsamlinger og dilettantstykker. I nogle år arrangerede han også hjemstavnskoncerter i Ydby.

Det historiske værksted

Uden for museet er der opført en rekonstruktion af et jernalderhus. Om sommeren arbejdes der på jernalderpladsen til glæde for de besøgende og det historiske værksted i jernaldergården bruges af mange skoleklasser. Eleverne bliver beskæftiget med madlavning, markarbejde, håndværk og husbyggeri.

Aktiviteterne kræver, at klassen afsætter en hel dag til besøget. Kontakt museet på tlf. 9795 2077.

Heltborg Museum er indrettet i en nedlagt skole. Kunstsamlingen åbnede for publikum i 1991, og året efter var turen kommet til en afdeling med en større samling af landbrugsredskaber fra første halvdel af 1900-tallet.