Skjoldborgs Hus, Øsløs

Johan Skjoldborgs barndomshjem i Skippergade i Øsløs blev åbnet som museum i 1961. Her blev “Husmændenes diger” født d. 27. april 1861 som søn af en skomager og husmand.

Hjemmet var fattigt, men ikke et helt almindeligt almuehjem. På trods af en nødtørftig skolegang var faderen en oplyst mand, der gerne ville diskutere med folk fra alle samfundslag.

Når egnens gårdmænd kom på besøg i skomagerværkstedet, fortalte skomageren bønderne, hvor frygteligt det var at indespærre fattigfolk i fattiggårde. Under disse diskussioner vaktes drengens harme over uretten, og her skabtes en digter, der talte de svages sag.