Vorupør Museum

Vest for kirken (Vesterhavsgade 21) fik Vorupør i år 2000 eget museum, som er indrettet i et gammelt bådeværft.

Mange af de gamle maskiner er bevaret og istandsat, så de besøgende på givne tidspunkter kan se dem i brug. Museet fortæller desuden om Vorupørs udvikling og om de specielle livsvilkår, kystbefolkningen har haft. På den samme adresse finder man desuden turistkontoret.

Bådebyggeriet blev drevet af Jens Kr. Andersen, der var lidt af en tusindkunstner. Han udviklede i 1919 den store type kystbåd, hvis hovedlinier stadig benyttes. Da J. K. Andersen havde overdraget virksomheden til en søn, begyndte han at skrive gudelige romaner, som han cyklede omkring og solgte. I 40’erne blev det til i alt fem bøger, hvoraf flere udkom i to oplag. Det var titler som “Strandvagten” og “Der går Bråd over Revlerne”.

Skolebesøg

På Vorupør Museum har eleverne mulighed for at binde og bøde garn og lave andre aktiviteter i forbindelse med fiskerier.

I vaskehuset kan man vaske i gruekedlen, og på brændekomfuret i køkkenet kan man prøve at lave gamle egnsretter.

Kontakt: Eva Nielsen, tlf. 9793 8850 – uden for sæsonen 9797 4277.