Johan Galster

(1910-1997)

FØDESTAVN
MODERS FAVN
HJERTETS SAVN

Johan GalsterOvenstående bevingede ord står på fodstykket til Madonna-figuren, der er placeret ved enden af Thisted Kirke. Ordene signalerer, at statuen er en gave fra folk, der er rejst væk fra hjemstavnen – i dette tilfælde medlemmer af Thyboforeningen i København.

Det fremgår i øvrigt også direkte af en anden inskription samme sted:

Barndomsbyen til tak og ære fra dem der rejste ud fra Thisted Thy og Hanherred – rejst af Thybofonden 1947.

Skaberen af kunstværket er Johan Galster, og figuren er støbt 1945 i København af bronzestøber Lauritz Rasmussen. Motivet og placeringen kunne ikke være mere velvalgt. Jomfru Maria med Jesusbarnet er Thisteds byvåben, givet af den katolske biskop, der skaffede byenkøbstadsrettigheder i begyndelsen af 1500-tallet.

Vestergade
Som dreng boede Johan Galster på 2. sal i Vestergade 8, hvor Intersport nu har forretning i gadeplan. Han lavede ting i modellervoks, og mon ikke han allerede da har udformet en figur til at sætte ved kirken? At han kiggede ud, har vi hans egne ord for:

”Jeg hang meget i vinduet mod Vestergade og studerede trafikken der. En dag observerede jeg det usædvanlige, at et studespand med vogn arbejde sig op ad gaden. Det pragtfulde kirketårn var en daglig oplevelse at se på. Klokken bimlede mindst 3 gange om dagen ved at trække i tovet, som hang ned langs tårnsiden, og hver eneste gang tudede snedker Fuglsangs hund hjertegribende ovre i Skovgade.”

Født på Dragsbækvej
Forældrene kom i 1904 til Thisted, hvor faderen Johan Georg Galster havde fået ansættelse som 1. amtsfuldmægtig. Først boede de ved siden af den gamle toldbod, men flyttede snart ud i en lejlighed på ”Australiesminde”. Omkring 1907 byggede J. G. Galster villa ”Saron”, Dragsbækvej 47, hvor Johan Galster blev født 1910.

Fra Dragsbæk flyttede familien til Vestergade 8, hvor faderen åbnede eget sagførerkontor på 1. sal. I stueetagen begyndte Handels- og Landbrugsbanken i 1916 i to tidligere butikker: en hatteforretning og en sæbe- og parfumeforretning. To år efter erhvervede banken naboejendommen og opførte en ny bankbygning (nu Thisted Kirkecenter).

Faderen var utraditionel og startede f.eks. egen forlagsvirksomhed. Efter at han havde en kontrovers med kommunen, udvandrede familien i 1919 til Sjørring. Allerede året efter blev teltpælene flyttet til den nedlagte gård ”Grønland” (Hundborgvej 80). Den lå lige uden for bygrænsen!

Familien splittet
Her døde moderen 1921 og faderen året efter. Johan og hans tre ældre søstre blev spredt hos familie og venner. Johan fortsatte på realskolen i Thisted, indtil han i 1923 blev optaget på Rungsted Statsskole, hvor han blev student 1928. Efter optagelse på Akademiet udstillede Galster allerede i 1932 på Kunstnernes Efterårsudstilling.

Kunstneren døde 1997. På museet kan ses en buste af J. P. Jacobsen, som Galster skænkede i 1982. Originalen står foran biblioteket i Århus.

Svend Sørensen, Thisted Kirkeblad 2003
Kilde: Jul i Thy 1982-84