Marius Hammann

Maleren fra Nørregade

Vandrer man udad Nørregade ligger der på venstre hånd et langt, lavt gult hus – nummer 27. Forinden har man passeret et skilt, hvorpå der står Hammanns Plads.

Umiddelbart kan det være svært at se forbindelserne mellem huset og pladsen. Men kunne huset tale, ville vi sikkert høre mange gode historier om beboere og hændelser. En af historierne vil helt sikkert være om den gamle karetmager og hans søn, som blev kunstmaler i København, og nu har givet navn til pladsen.

Stammer fra Tyskland
Engang i 1850’erne kom Wilhelm Heinrich Hammann til Thisted. Han var født i Westfalen i Tyskland, men slog sig ned i byen ved fjorden. Han mødte her Karen Marie Kappel fra Vestervig og de to giftede sig og bosatte sig i Nørregade 27, hvor også karetmagerværkstedet var i baghuset.

I 1879 fik de som det femte barn sønnen Marius, som sikkert var tiltænkt en fremtid inden for et håndværksfag i byen, men det skulle gå anderledes. Godt nok kom han i lære som dekorationsmaler og fik svendebrev, men så hørte forudsigelserne også op.

I kunstens tjeneste 20 år gammel
Marius Hammann forlod Thisted knap 20 år gammel, for at blive optaget på Det Kongelige kunstakademi i København. Her fik han professorerne Otto Bache og Frants Henningsen som lærere og debuterede derfra i 1901. I studietiden havde han lært maleren Edvard Weie at kende, og de har sikkert gensidig inspireret hinanden.

Marius Hammann kom tilbage til Thisted i kortere perioder, og ved disse besøg malede han en del motiver af familien og Nørregadekvarteret. Disse malerier er i nutiden med til at give os stemningsbilleder fra det 20. århundredes begyndelse.

Den gamle karetmagermester er malet i et stort portræt, hvor man sidder som en træt gammel mand i sin stue, men arbejdsforklædet på, store sorte træsko og merskumspiben i den ene store knoglede hånd. Sådan så Marius Hammann sin far, da han var omkring 70 år gammel. Men da har faren også haft et hårdt arbejdsliv med vogne og hjul i Nørregade.

Haverne i Nørregade
Anderledes lys og glæde er der i Marius Hammans maleri fra haven bag huset i Nørregade. I det frodige grønne vildnis står – muligvis – hans mor i rød og blå dragt, og de gule facader og røde tegltage lyser på. I haven står der også et par bistader, og fortæller om naturalieøkonomi og selv-forsyning.

Her i haverne bag husene i Nørregade og på engen har Marius Hammann sikkert tilbragt mange timer i selskab med andre børn, og det har været en del af det fælles ”legeland”, som man som barn kunne boltre sig i uden for megen voksen indblanding.

Marius Hammann blev en dygtig og habil kunstner, dog fik han aldrig den store berømmelse, men kunne leve som kunstner hele livet, og beskæftige sig med sin passion. Berømmelsen var nok ligegyldig, han malede som han ”måtte”.

I dag går de fleste nok forbi skiltet med Hammanns Plads uden at vide at det kan fortælle historien om en Nørregadedreng fra Thisted, som brød med traditionen og fik sin livsdrøm opfyldt.

Af Jytte Nielsen
I Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2004 er der en udførlig artikel om Marius Hammann.