Peter Tom-Petersen

(1861-1926)

Kunstmaleren blev født 1861 i Thisted som søn af apoteker Christian Tullin Petersen. Han døde i Ærøskøbing 1926.

Navnet Tom-Petersen tog han i 1920. Efter at have gået på Maribo Latin- og Realskole fik han en uddannelse på Kunstakademiet 1877-81.

Han malede bl.a. det københavnske gadeliv med motiver fra Gammel Torv og Nytorv. Også landskabelige motiver brugte han, bl.a. fra Italien. Det reportageagtige dominerer de hurtigt nedfældede tegninger til Ude og Hjemme og Illustreret Tidende.