Anders Thyboe

Præstesønnen Anders Kjeldsøn Thyboe fra Ræhr blev kendt som digter.

Fra Thisted latinskole fortsatte han sine studier på Viborg latinskole, og efter sit teologiske studium fik han i 1595 ansættelse som lærer (hører) i Bergen. Seks år senere blev han præst i Sydnorge.

Han skrev i 1618 komedien ,,Absalon”, hvor fortalen fyldte en fjerdedel af bogen – han ville sikre sig, at læseren kunne forstå den belærende tekst! Senere skrev han et par skrifter med religiøst indhold.