Egon Nielsen

(1916-1984)

Egon Halfdan Nielsen blev født d. 13.november 1916. Han var søn af Anders Christian (1916Nielsen og Marie Johansen.

De flyttede ind i den nyoprettede Ydby Samtalestation. Egon fik en lillebror, Charles, i 1920, og to år senere begyndte han på Flarup Skole hos lærerinden frøken Magna Bjerregård. Fra Flarup gik kundskabens vej til Tvolm Skole, med N. A. Frederiksen som lærer.

Egon udmærkede sig i skolen, og da de andre børn kom ud at tjene, begyndte han på Hurup private kost- og realskole, undervisningen supplerede han med aftenundervisning i Tvolm.

I modstandsbevægelsen
Egon viste interesse for at male og digte, han læste meget om Van Gogh. Han var meget troende og havde mange kristne ungdomsvenner. Under Anden Verdenskrig var Egon med i modstandsbevægelsen, han var bl.a. med til at skrive illegale politiske bøger på et forlag i København. Men i januar 1945 stormede tyskerne forlaget, og Egon blev anholdt. Først sad han i celle 560 i Vestre Fængsel, derefter blev hans sendt til Frøslevlejren. Til Egons held blev han løsladt på grev Bernadottes foranledning.

Egon Nielsen traf efter krigen sin kone Karen Margrete Skovmark Olsen igennem sit arbejde i K.F.U.M. De blev gift i 1946 og fik tre piger og en dreng. Efter krigen var Egon et par år bestyrer af Skagen Missionshotel, men fik derefter ansættelse ved Kofoeds skole på Amager.

Han døde d. 25. januar 1984 på Hvidovre Hospital, kun 67 år gammel.

Erindringsromanen “Samtalestationen”
Da Egon Nielsen i 1978 fik udgivet erindringsromanen “Samtalestationen”, blev det et gennembrud for ham, og radio og fjernsyn havde bud efter ham. Blandt andet fortalte han bibelhistorie i radioudsendelsen “Ved dagens begyndelse”. På det tidspunkt var han redaktør af Dansk Missionsblad, hvilket han fortsatte med indtil 1983.

Men skriverierne var startet længe før. I 1950 udkom Egon Nielsens første digtsamling, “Bekendelse”, og i 1955 fulgte “Himmerigshistorier”. Sidstnævnte udgivelse blev starten på Egon Nielsens eget forlaget “Credo”, hvor han udgav bøger med et kristent indhold. Selv skrev han “Evangelium og Konsekvens” og i 1965 “Før verden fik fart på”.

Forlaget måtte dog lukke, og “Samtalestationen” og “Evig og altid Augusta” (1979) udkom på Gyldendal. Senere er på andre forlag udkommet: “Når han kommer” (1980), “Tubalkain og andre folk i nabolaget” (1981), “Salamanderdage” (1982), “Din broders blod” (1983), “Skyggen og andre danske folkesagn” (1990).

Se også artiklen “Før og efter verden fik fart på” af Charles Nielsen i Historisk Årbog 1997.