J.P. Jacobsen

(1847-1885)

Jens Peter Jacobsen blev født d. 7. april 1847 i det lille skipperhus på J. P. Jacobsens Plads, hvor der nu er lokalhistorisk arkiv.

J.P. JacobsenHan var den ældste af Christen Jacobsen og Benthe Marie Hundahls fire børn (hvoraf en pige døde som barn). Begge slægter stammede her fra Thy.

Faderen sejlede først som skipper, men kort efter Jens Peters fødsel gik han i land og byggede en gård ved havnen, hvor han handlede med ting, der var købt bl.a. på strandingsauktioner. Han var også medejer af skibe og havde en del jord og en snes kreaturer.

Darwin
Jens Peter afsluttet realskolen i 1862 og gik derefter til præst og fik undervisning i græsk og latin. Han blev konfirmeret d. 9. april 1863, og samme sommer tog han til København for at tage studentereksamen. Han bestod ikke sin eksamen, før i andet forsøg i 1867. Efter det begyndte han at læse botanik og fik bl.a. en guldmedalje for en afhandling om ferskvandsalger.

J.P. Jacobsen begyndte at skrive i tidsskriftet “Nyt dansk Månedsskrift”, og i 1872 fik han udgivet den lange novelle “Mogens”, der blev hans gennembrud som forfatter. I tidsskriftet skrev han også om den engelske biolog Charles Darwin, der havde fremsat teorien om udviklingslæren (altså at dyr og mennesker har udviklet sig fra laverestående arter). Han fik derfor til opgave af forlaget Gyldendal at oversætte Darwins to hovedværker til dansk.

Tuberkulose

I 1873 tog J. P. Jacobsen på en dannelsesrejse til Italien, men blev syg på rejsen og fik konstateret lungetuberkulose. Herefter kneb det med kræfterne, men han fik dog skrevet romanerne “Fru Marie Grubbe” og “Niels Lyhne samt enkelte noveller og digte.

Foto af J.P. Jacobsens gravsted ved Thisted kirke

J.P. Jacobsens gravsted, Thisted Kirke

Torsdag d. 30. april 1885 døde J.P Jacobsen af tuberkulose i sit barndomshjem i Thisted, hvor han opholdt sig i flere perioder i sin 12 år lange sygdomsperiode.

Hans grav står stadig på kirkegården ved Thisted kirke ikke langt fra Store Torv.

J. P. Jacobsen regnes for én af Danmarks mest betydningsfulde forfattere.

Han arbejdede utroligt meget med sproget, så beskrivelserne blev smukt formet og meget nøjagtige. Desuden indførte han et nyt menneskesyn i litteraturen, nemlig Darwins, hvor mennesket ikke er skabt af Gud, men er en del af naturen, hvor tilfældighedens love hersker.