Jørgen Friis

(1684-1740)

Han blev født i 1684 som søn af en tolder i Thisted og blev senere præst i Helsinge og Valby.

Jørgen Friis gennemgik alle tre klasser (lektier) på latinskolen i Thisted. Efter studentereksamen i Aalborg læste han teologi i København.

Men det var som digter, han blev kendt. Han førte en let pen og havde sans for at rime i tidens stil. Følgende verselinjer skulle således have skaffet ham stillingen som præst i Helsinge i 1719:

Hjælp, nådigste Monark, nu gælder det at rime,
lad lykken træffe mig, thi nu i denne time
er død i Helsinge en præst, som kaldes Griis,
gør verset rimeligt, så hjælpes Jørgen Friis.

Hofpoet
Jørgen Friis er blevet betegnet som én af de betydeligste digtere før Holberg. Han hørte til den skare af hofpoeter, der stod i kø for at hylde kongehuset. I sit hus yndede han afsætte vittige indskrifter over dørene, en skik kongen bad ham overføre til slottet. Og da Frederik den Fjerde byggede sine rytterskoler i 1721, var det med indskrifter af Jørgen Friis.

Han døde i 1740, kun 56 år gammel.