Anne Søe

(1646-1736)

Anne Søe blev født i 1646. Hun var datter af Christen Poulsen Søe og Kirsten Justdatter. Hun voksede op som en del af Thisteds finere borgerskab og blev senere adlet.

Anne blev gift d. 4. december 1670 med Søren Jacobsen Lugge, der var købmand og rådmand i Thisted. Søren døde i 1678 og så sad Anne som enke med to små børn. Men hun klarede sig godt med arven fra sine forældre. Året efter giftede hun sig igen, denne gang med Enevold Berregaard.

I 1600-tallet brændte heksebålene i hele Europa. Også her i Thisted blev der ført retssager mod “hekse”, den mest kendte er “djævlebesættelsen” der fandt sted i 1696-98. Præsten i Thisted, Ole Bjørn, følte sig overbevist om, at Maren Spillemands var besat af onde onder, og at en heks var skyld i det. Inden længe var over en halv snes kvinder besatte. Til sidst blev der sat en undersøgelse i gang. Anne Søe blev også anklaget for at være en heks. Alle “heksene” blev frikendt ved domstolen i Viborg, men Annes rygte blev sværtet for livet.  

I 1684 fik Anne og Enevold ophængt en mindetavle i Thisted Kirke. Anne Søe døde i 1736, hun ligger begravet under gulvet i det Berregaardske kapel i kirkens sydøstlige hjørne sammen med sin mand Enevold Berregaard.

Se også diverse folkesagn om Anne Søe