Clemmen Brunsgaard

(1892-1973)

Clemmen Brunsgaard blev født i Beersted i 1892.

Da han var færdig med at gå i skole, kom han i lære hos bageren i Sundby Thy. Som 20-årig gik han på valsen i Tyskland. Efter 1. Verdenskrig genoptog han sin bagergerning i Thisted. I mellemkrigstiden blev han gift med Kristine fra Gærup. Frem til 1920 engagerede han sig i det socialdemokratiske arbejde i Thisted, og det førte fra 1920 til en ansættelse på Thisted Social-Demokrat. Fra 1924-54 var han bladets redaktør.

Under besættelsen blev han retsforfulgt for at fornærme nazisterne. Han sad også i byrådet i to perioder fra 1948. I 1954 blev han ramt af alvorlig sygdom og trak sig tilbage fra redaktørposten, men fortsatte dog frem til 1960 med at skrive i sit blad. Han døde i 1973.

Brunsgaard var medredaktør af det store bogværk ”Landet mod Nordvest” (1946-47) og forfatter af ”Thisted gennem Tiderne” (1970).