Hans Ditlev Bendixsen

(1842-1902)

Skonnerten WAWONA blev i 1970 udnævnt til at være national historisk ejendom i USA. Bag skonnertens bygning i 1898 stod en dansk skibsbygmester, hvis navn og virke stadig omtales med respekt i havnebyen Fairhaven ca. 400 km nord for San Francisco i Californien.

Skibsbygmester Hans Ditlev Bendixsen blev født i Thisted i 1842 som søn af tobaksfabrikant og konsul F.C. Bendixsen og hustru, Marianne von Mehren Bendixsen. Da han blev færdig med sin skolegang i Thisted, brød Hans Ditlev med familietraditionen, der gennem mange år havde beskæftiget sig med handel og tobaksfabrikation. Han valgte i stedet for en uddannelse som skibsbygger ved træskibsværftet i Ålborg. Med sit svendebrev i lommen rejste han nogle år senere til København og fik beskæftigelse ved forskellige skibsværfter i hovedstaden.

I 1863 rejste han til San Francisco, hvor han hurtigt fik arbejde på et af de mange skibsværfter, der lå rundt om bugten ved San Francisco. Efter nogle år her satsede han imidlertid på at blive selvstændig skibsbygger, og han slog sig i 1869 ned i byen Fairhaven, hvor han gik i samarbejde med en etableret værftsejer. Året efter søsatte de deres første skonnert, og i de følgende år fulgte flere efter. Disse år var gode for træskibsværfterne, så gode, at efter få års forløb kunne Hans Bendixsen starte sit eget værft. Han valgte at placere værftet på en lille landtange med sandklitter. Stillehavet lå på den ene side af landtangen, og den rolige Humboltbugt på den anden. På mange måder kunne stedet minde om hans barndomsland nær den jyske vestkyst.

Det gik godt for den nyetablerede skibsbygmester i de første år. Han måtte udvide sit værft gentagne gange for at kunne følge med i de mange ordrer på nybyggede træskibe. Men i 1877 vendte udviklingen. En økonomisk krise satte ind overalt på kysten og ramte også Hans Bendixsen. For at kunne betale sine kreditorer og medarbejdere, hvad han skyldte dem, blev han tvunget til at sælge sin blomstrende virksomhed.

Hans jyske stædighed forlod ham imidlertid ikke. Han lejede værftet af de nye ejere og fortsatte med at bygge skonnerter og andre træskibe. Syv år senere havde han tjent så meget, at han kunne købe værftet tilbage igen.

Hans hustru Emma glemte aldrig disse vanskelige år, og hun har siden fortalt, hvorledes hun måtte ro over bugten fra byen til værftet med mad til sin mand og hans få medarbejdere.

Oplevelsen med konkursen efterlod et uudsletteligt indtryk på Hans Bendixsen, og aldrig siden blev hans virksomhed afhængig af andre leverandører. Systematisk opbyggede han egne smedjer, rebslageri, savværk og lagerpladser.

Hans Ditlev fik et hjertestop og døde den 12. februar 1902. Da det blev kendt i byen, hvor han havde bygget sit store skibsværft op, gik flagene overalt på havnen og på skibene på halv stang, og forretninger og virksomheder lukkede. Hans hustru Emma rejste til Danmark med sin mand i en kiste, og Hans Ditlev Bendixsen blev begravet på Søndre kirkegård i sin fødeby Thisted i et af landets mest pompøse gravsteder. Emma Bendixsen vendte senere tilbage til Californien, blev gift igen og bosatte sig i byen Alamede. Hun døde i 1954.

 Se også artikel af Henning Thalund i Historisk Årbog 1998.