Laura Cathrine Holst

(1819-1911)

Laura blev født d. 29. august 1819 som datter af købmand Lars Hilman Holst og Helene Cathrine Steenstrup i Thisted.

Lars Holst var en af de rigeste købmænd i byen. Laura blev konfirmeret i Skinnerup Kirke d. 6. april 1834. Da hun blev 14 år, kom hun i huset hos brygger Christen Jacobsen i København. Der mødte hun bryggerens søn, Jacob Christian. De blev gift i 1839, og året efter fik de en søn. Han døde, da han var 10 dage gammel.

Mor til Carl Jacobsen
Den 2. marts 1842 fødte hun Carl, der blev det eneste levende barn i ægteskabet. Forholdet mellem Carl og hans far “I. C.” kom mere end noget andet til at præge Lauras liv. Drengen kunne ikke leve op til sin fars høje forventninger.

J. C. var oplært til at lave hvidtøl, men han ønskede at lave bayersk øl. I 1845 hjembragte han den rigtige gær, der dannede grundlag for indføringen af bayersk øl på det danske marked. Han byggede et bryggeri i Valby og navngav det “Carlsberg” efter sin søn.

I 1874 blev Carl Jacobsen gift med Ottile Mary Stegmann. J. C. havde bygget et anneksbryggeri til sin søn, men de var ikke enige om bryggeridriften. Det kom til et opgør i 1780 og derefter talte de ikke sammen i flere år. Det var Lauras store sorg. Det kom først til en forsoning året før J. C´s død i 1887. Laura levede længe som enke, hun døde d. 14. august 1911, knap 92 år gammel.