Malthe Conrad Bruun

(1775-1826)

Malthe Conrad Bruun blev født d. 12. august 1775 i Storegade i Thisted. Her boede han indtil sit 8. år, hvor familien flyttede til gården Ulstrup ved Hundborg.

Malthe var den ældste af en snes søskende. Som barn fik han undervisning af en huslærer, men da han var fyldt 14 år blev han sendt til København for at tage sin studentereksamen. Den afsluttede han i 1790, oven i købet med udmærkelse, og året efter tog han filosofikum ved universitetet. Han prøvede sig med studier i teologi og jura, men begge dele blev opgivet til fordel for hans skriverier. I juni 1790 fik han sit første digt udgivet i tidsskriftet “Minerva”, og det følgende år udkom hans første digtsamling.

Malthe blev stærkt mærket af den franske revolution, han udgav oprørske tidsskrifter og blev til sidst landsforvist. Han tog til Frankrig, og i Paris mødte han en fransk pige, som han giftede sig med. Han fortsatte med at udgive bøger, og i årene 1803-07 udgav han sammen med en fransk geograf en fransk verdensgeografi i 16 bind. I 1810 udkom 1. bind hans livsværk “Précis de la Géographie Universelle”. Malthe Conrad Bruun døde i 1826, året før hans landsforvisning blev ophævet.

Se også ”En miskendt thybo” af Elisabeth Birkeland (1982).