N. P. Madsen

(1860-1915)

N.P. Madsen var sjællænder, født i 1860 i Tune.

N. P. Madsen som forhenværende præst, fotograferet i sit arbejdsværelse af hustruen Christella.

Han tog teologiske embedseksamen i 1889. I studietiden var han blevet forlovet med Christella Hansen, og efter hans eksamen og bryllup tog det unge par i 1890 til Christiansø, hvor N. P. Madsen både skulle være lærer og præst. Efter et par år fik han et bedre kald i Kollerup i Hanherred, men i 1897 måtte han imidlertid tage sin afsked fra præsteembedet p.g.a. flere sygdomsperioder. Derefter kom han på et par kurophold i Schweiz og Tyskland, men hans tilstand forbedredes ikke.

I 1898 lejede N. P. Madsen sig ind hos en fisker i Vorupør. Han blev redaktør på debatbladet “Annexet”, der blev en del af den magtkamp, som opstod i Indre Mission efter lederen Vilhelm Becks død i 1901. N. P. Madsen blev afskediget i 1903, fordi han havde gjort bladet til forum for sine egne ideer i stedet for en almen debat. Han fik dog hurtigt stiftet sit eget blad “Filadelfia” og fik mange tilhængere. Han holdt vækkelsesmøder i Sjørring Volde, hvor tusinder mødte op. Men Indre Missions bestyrelse erklærede, at han havde dannet en ny gren inden for troen, Ny Indre Mission, de ville ikke have noget at gøre med ham og hans tilhængere.

Som tiden gik blev modsætningerne udglattet, og N. P. Madsen sluttede fred med Indre Mission. Derefter fik han arbejde ved både Kristeligt Dagblad og Indre Missions Tidende. I 1915 krævede N. P. Madsens helbred, at han flyttede til et mildere klima, og familien flyttede til Fruens Bøge ved Odense, hvor han kun boede i få måneder inden han døde.

Se også artiklen “Vækkelse og helliggørelse rejste brænding i Vorupør” af Chr. P. Fogtmann i Historisk Årbog 1997