Niels Lauritsen Spangberg

(1859- 1939)

Spangberg blev født i 1859. Han var en af Thisteds førende forretningsfolk, han solgte kaffe.

Som ung var han i handelslære hos konsul N. C. Andersen i Thisted, og senere blev han bestyrer af en købmandsforretning i Feggesund, inden han startede sin handelsvirksomhed i Thisted. Spangberg blev valgt ind i byrådet, hvor han sad i 1903-13 og 1917-21. Til sidst måtte han stoppe p.g.a. tunghørhed.

Spangberg blev rig på at sælge kaffe, isæt var det en god forretning under Første Verdenskrig. Han forærede byen mange ting bl.a. en administrationsbygning på Nytorv, penge til opbygning af biblioteket og opførelsen af teaterbygningen ved Hotel Ålborg.

Spangberg døde i 1939, 80 år gammel. I sit testamente skænkede Spangberg 385.000 kr. til forskellige formål. Privatvillaen i Jernbanegade overlod han med en sum penge til museet.