P. L. Hald

(1872-1958)

Peder Laurits Hald blev født i et lærerhjem i Horsens øst for Nørresundby i 1872.

Efter lærereksamen på Ranum Seminarium i 1896 var han 4 år ved seminariets øvelsesskole og kom derefter til Thisted Borgerskole. Fra 1921 og indtil sin afsked i 1940 var han leder af Østre Skole på Munkevej.

I 1903 blev han udpeget til at opbygge et museum i Thisted, og 2 år senere kunne det åbne sin første udstilling i kælderen på Teknisk Skole. Han fortsatte som leder af museet indtil sin død i 1958. Som et led i museumsarbejdet var P. L. Hald en aktiv redaktør af Historisk Årbog.

Hans største arbejde var årbogen “Af Thisted Købstads Historie”, der udkom i 1924 i anledning af byens 400 års købstadsjubilæum