W. Bonne

I januar 1845 åbnede Thisteds første jernstøberi.

I jernstøberiets første år var Bonne en af medarbejderne, han sad på kontoret. Men det viste sig, at han havde god forstand på virksomhedsledelse og i 1854 solgte ejeren støberiet til Bonne. I de næste år gik det støt og roligt fremad for Bonne, og i 1874 var han en agtet mand i Thisted. Han blev medlem af byrådet, havnekommissionen og fattigkommissionen.

Fremgangen gav Bonne blod på tanden og i 1865 startede han en kradsuldsfabrik. I 1874 nåede den lokale matador sit højdepunkt rent økonomisk. Men selv en matador har problemer. Jernstøberiet trængte til en modernisering, så Bonne besluttede at omdanne virksomhederne til et interesseselskab. Første juli 1875 skete omdannelsen, og fabrikken kørte videre under navnet “Bonnes jernstøberi og maskinfabrik”. I 1876 forlod Bonne byen og flyttede til København, hvor han døde et halvt år senere, 47 år gammel. Men støberiet kørte videre under navnet “Bonne”.

 Se også ”Udvikling i Støbeskeen” udgivet af Amtscentralen i Thisted 1981.