Wiliam Stevens

(1842-1912)

Udtørringen af Vejlerne blev intet mindre end et livsværk for Wiliam Stevens. Som ung ingeniør kom han til Vejlerne som assistent for John Trewhella. Senere blev han ansat som ledende ingeniør og inspektør.

William Stevens blev født d. 24 marts 1842 i London. Hans far var også ingeniør, så han fik en god opvækst i den engelske middelklasse. Efter at have taget sin eksamen rejste han som 21-årig til Spanien, hvor han fik arbejde ved anlæggelsen af Malaga-Cordoba-Madrid jernbanen. Derefter fik han arbejde hos John Trewhella og flyttede med ham til Bygholm i 1868, da Trewhella overtog udtørringen her.

Han blev ledende ingeniør i 1877. Da arbejdet et par år senere også omfattede Arup og Vesløs Vejler, havde han således ansvaret for et kæmpeforetagende der i vor tid kan sammenlignes med de store brobyggerier. I 1869 blev Stevens gift med irskfødte Mary, de fik fire sønner og tre døtre. Familien Stevens havde et godt forhold til beboerne på egnen, og i 1880’erne blev Stevens valgt til repræsentant for Øsløs i et udvalg, der arbejdede med en jernbaneforbindelse fra Aalborg til Thisted. Da anløbsbroen ved Amtoft blev anlagt i 1899, brugte man også Stevens som konsulent.

Rent helbredsmæssigt gik det tilbage for Stevens i 1911, og da året ebbede ud, rejste han til Ålborg for at bo ved sin datter Mary Sass. Der døde han d. 27. januar 1912, to måneder før han kunne være blevet 70.