C.A. Hansen

(1811-1894)

Kært barn har mange navne. Det gælder også Carl August Holmer Hansen, der sjældent ses omtalt ved sit fulde navn. Som regel bruges forbogstaverne C. A. H. eller blot C. A.

Samme Hansen fik også titel af kammerråd, senere justitsråd. Og man støder unægteligt på hans navn mange steder i den lokalhistoriske litteratur om Thy.

Hansen var én af sin tids store igangsættere.

Carl August blev født 1811 i Hjørring som søn af en apoteker. Allerede i 1810 fik faderen bevilling til at drive apotek i Fladstrand (Frederikshavn). Det var dog først i 1813, at familien solgte apoteket i Hjørring og flyttede til Frederikshavn. Efter studentereksamen i 1832 fik C. A. Hansen startet på det teologiske studium, men måtte opgive det, fordi faderen i 1833 gik konkurs med apoteket.

Gården Kristianslyst
Efter at have afbrudt de teologiske studier slog C. A. Hansen sig på landbrug, og Thy blev hans virkeområde. I 1840 blev C. A. Hansen gift med Laurentze Jørgensen, Abildgaard i Grurup ved Bedsted. Deres første hjem var gården Futtrup i Heltborg, men i 1845 flyttede de til Legindgård i Nørhå og tre år senere til gården Kristianslyst ved Thisted.

Det er især sidstnævnte gård, der forbindes med Hansens virke. Den blev i 1917 købt af Thisted købstad og indrettet som alderdomshjem. Familien blev ikke boende på Kristianslyst i ret mange år. Allerede i 1854 solgte Hansen gården og flyttede ind til byen.

Initiativrig erhvervsmand og politiker
C. A. Hansen er først og fremmest kendt som initiativrig erhvervsmand og som politiker. Da Thisted fik gang i sit første jernstøberi i januar 1845, var det med Hansen som økonomisk bagmand.

Støberiet kom hurtigt på andre hænder, men en generation senere, i 1875, var han igen med som fødselshjælper, da jernstøberiet Fabrikken Thy startede op ved det nuværende Markstræde.

Et kalkbrænderi var også blandt C. A. Hansens projekter, og han stod bag udsmykningen af Thisteds lystanlæg, Christiansgave. I 1853 startede han forsikringsselskabet Thisted Amt, og i januar 1864 tog han initiativ til afholdelse af øvelser i riffelskydning, hvor han selv optrådte i rollen som instruktør. I 1886 åbne C. A. Hansen egnens første fiskefabrik.

Politikeren C. A. Hansen
C. A. Hansens lange løbebane som politiker går helt tilbage til demokratiets indførelse.

Han kom i folketinget allerede i 1849, valgt i Vestervig-kredsen. I 1852 skiftede han til Bjerget-kredsen, men tabte på opstillingsmødet til den lokale lærer, P. C. Myrup. C. A. Hansen, nu branddirektør, repræsenterede derefter Thisted-kredsen i folketinget i to perioder, nemlig 1854-59 og 1864-66.

Derefter ændrede han status i rigsdagen, idet han skiftede fra folketinget til landstinget. Han blev valgt ind i landstinget i 1870 og sad der indtil sin død i 1894.

Realskole i Thisted
I sin egenskab af politiker fik C. A. Hansen afgørende indflydelse på oprettelsen af en realskole i Thisted i 1856.

For ham har det naturligvis været en festdag, da loven om jernbanens forlængelse fra Struer til Thisted blev vedtaget i 1879. Ved Thy-banens åbning i 1882 blev han hædret med titlen justitsråd. Allerede i 1848 blev han udnævnt til kammerråd, en titel af lidt lavere rang. C. A. Hansen var desuden Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Mennesket bag politikeren får man et indtryk af i bogen ”Den danske Rigsdag” (1882), hvor H. Wulff bl.a. skriver:

”Hansen er et godt hoved, med et sundt og praktisk blik på tingene, men han er dog navnlig en ualmindelig frisk og livlig natur. Han er en fortræffelig selskabsmand med liv og lune, han synger med studentens friskhed de gamle viser, fortæller morsomme historier med virkelig talent og ledsager dem gerne med en såre smittende latter. Han taler godt for sig, men hans kraftige og klare stemme tager sig dog nok så godt ud ved en lystig opsang eller en kvik historie.”