Christian Iversen

Chr. Iversen var borgmester i Thisted 1937-43 og 1948-54. Han var socialdemokrat og arbejdsmændenes formand.

Allerede i 1913 blev han valgt ind i byrådet. I 1933 blev Christen Iversen valgets stemmesluger. Ved det følgende valg i 1937 stod det uafgjort 7-7 mellem socialdemokraterne og de borgerlige. Derfor blev valget af borgmester afgjort ved lodtrækning, der faldt ud til Christen Iversens fordel.

Det borgerlige Thisted var chokeret ved tanken om, at det nu skulle regeres af en “ødsel” arbejdsmand. Da det obligatoriske kommunevalg i 1941 blev udsat p.g.a. den tyske besættelse, måtte det borgerlige Thisted vente helt frem til 1943, før de kunne afsætte Iversen som borgmester.

Iversensvej i Thisted er opkaldt efter Chr. Iversen.