Jens A. Bach

(1823-1907)

Jens Andersen Bach var gårdejer og sognefoged i Vesløs.

Han blev født i Vesløs 1823. Deltog i krigen 1848-50. Var medlem af sogneforstanderskabet 1856-58 og 1862-73. Medlem af amtsrådet 1865-71. Sognefoged i Vesløs 1863-86.

Jens Andersen Bach var medlem af folketinget i næsten 30 år. Han blev valgt i Bjerget kro kredsen, fra 12/10 1866 til 9/4 1895. Bach startede som højremand, blev venstremand og døde som radikal d. 25/2 1907.

Han ligger begravet på Vesløs kirkegård hvor egnens venstreforeninger i 1907 rejste en mindesten for ham.