Jens Munk Poulsen

(1860-1921)

Jens Munk Poulsen sad i folketinger 1913-20.

Politisk set begyndte han i 1901 som folketingskandidat for Højre (de konservative ), men blev ikke valgt. I 1913 opstillede han på ny – denne gang for Venstre.

Jens Munk Poulsen kom til verden d. 8. august 1860 i Sønder Vorupør. Han var det yngste barn i et fattigt hjem, som talte 6 børn ud over ham selv, og derfor måtte de ældste børn gå fra dør til dør og sælge fisk. Fiskerne var ikke velsete på den tid, de blev betragtede som fordrukne tiggere og var i manges øjne til grin.

Et aktiebrev
Straks efter konfirmationen kommer Munk Poulsen ud at, men et par år efter måtte han hjem og forsørge sine forældre, da de to ældste brødre var døde. De andre fiskere mente, at hans evner rakte ud over fiskeriet, så de fik formuleret et “aktiebrev”, hvori de hver gav et mindre beløb til hans læreruddannelse. En af hovedmændene bag dette tiltag var kromand Peder Pedersen i Stenbjerg; hans datter, Maren Pedersen, blev senere gift med Munk Poulsen.

Munk Poulsen tog sin eksamen allerede efter to år ved Ranum Seminarium. Derefter fik han flere forskellige ansættelser fjernt fra Vorupør, men d. 1. januar 1888 begyndte han lærerembedet i Sønder Vorupør. Allerede i august 1887 havde han indkaldt fiskerne til et møde, hvor de blev enige om at slutte sig sammen.

Vorupør Fiskekompani
De dannede Vorupør Fiskekompani. Det var ikke alene en sammenslutning med et praktisk forretningsmæssigt formål, men også et religiøst sammenhold. Fra den 1. januar 1888, da Jens Munk Poulsen overtog lærerstillingen i Sønder Vorupør, blev han for alvor de troende fiskeres talerør og førstemand.

 I 1889 var Munk Poulsen blevet valgt ind i bestyrelsen for De Samvirkende Jyske Fiskeriforretninger, og i 1900 satte jyderne ham ind i Dansk Fiskeriforenings hovedbestyrelse. I 1904 blev Munk Poulsen hovedforeningens konsulent i Jylland. For at kunne passe alle disse gøremål fik han i 1901 bevilget en hjælpelærer i et år, for egen regning.

Én af Jens Munk Poulsens sidste, men største initiativer var opbygningen af en læmole i Vorupør.

Den 8. august 1908 tog kongeparret læmolebyggeriet i øjesyn, og Jens Munk Poulsen fik ridderkorset for indsatsen i fiskeriets tjeneste. Molebyggeriet var endeligt afsluttet i 1911.

Jens Munk Poulsen døde d. 16. august 1921, 61 år gammel. Hustruen, Maren Munk Poulsen døde d. 28. december 1935. Gravstedet findes stadig på den gamle kirkegård.