Kaptajn Jagd

(1821-1895)

Thyboerne valgte i mange år Kaptajn Chr. Jagd ind i folketinget. Her vandt han sig et ry som en slagfærdig taler med vid og uparlamentarisk oprigtighed.

Han repræsenterede Svendborg 1849-52 og Thisted 1859-61, 1869-72 og 1873-95. Han tilhørte oprindelig Venstre, men gik senere over til Højre.

Chr. Jagd (1821-95) var manden bag udtørringen af Sjørring sø. Han havde fået sin rang som kaptajn i krigen 1848-50. Efter at have virket som lærer, bl.a. i Svendborg, slog han ind på ingeniørvidenskab. I 1857 fik han til opgave at anlægge en privat telegraflinje fra Thisted til Hobro.

Udtørringen af Sjørring Sø
Han havde studeret udtørringsarbejder i England og havde bl.a. fået patent på en maskine til at drive pumperne under afvanding. Derfor var det naturligt, at han kastede blikket på Sjørring sø, da han kom til Thy.

Jordarbejdet var det hidtil største ved en dansk søudtørring. Mens de største gravearbejder stod på i løbet af 1859, var der mindst et par hundrede mand fast beskæftiget. Færdiggørelsen af arbejdet kom til tage betydeligt længere tid end beregnet, bl.a. fordi Jagd kom i strid med myndighederne. Men i 1862 kunne tilsåningen med græs begynde.

Da Jagd havde udtørret søen og bygget gårdene Egebaksande, Schæfergården og begyndelsen til Rosvang, kom han i pengenød, og han blev nødt til at afstå det meste af søen til sine kreditorer.

Selv fik han kun lov til at beholde Egebaksande, som han solgte i 1870. Kaptajn Jagd forlod senere Thy, men vendte tilbage til Thisted som amtsforvalter (1882-86). Det begivenhedsrige liv sluttede i København, hvor Jagd døde som amtsforvalter i 1895.

I 100-året for hans død blev der rejst en mindesten for ham ved Faddersbøl Bro.