Redaktør Aaberg

(1853-1933)

Adolf Leonhard Mortensen Aaberg var borgmester i Thisted 1917-25 – først som kongevalgt og derefter som byens første folkevalgte borgmester.

Aaberg blev født i Rudkøbing i 1853 som søn af en skrædder. Han blev uddannet som typograf og blev i 1879 redaktør af Aalborg Dagblad. 1880-83 var han redaktionssekretær i Ringsted.

I 1883 blev han redaktør af Thisted Amts Tidende, der var oprettet året før. Han sad i byrådet for Venstre 1894-1925, og som nævnt var han borgmester fra 1917. Redaktør Aaberg døde 1933.

I 1880 blev Karen og A. M. Aaberg gift. De havde en datter, som også hed Karen Aaberg. Hun sad i mange år i byrådet for Venstre.