Søren Bjerregaard

(1879-1948)

Søren Bjerregaard (1879-1948) var borgmester i Thisted 1925-37 og 1943-48.

Han kom i 1907 til byen som by- og herredsfuldmægtig. Senere blev han dommerfuldmægtig og selvstændig sagfører.

I 1921 kom han i byrådet for de konservative.