Wilhelm Fibiger

(1886-1978)

Vilhelm Fibiger er  den folketingsmand fra Thy, som har siddet længst i folketinget.

I 1920 blev han medlem af folketinget, valgt af de konservative i Thisted-kredsen. Derefter sad han i folketinget uafbrudt indtil 1957.

Christian Vilhelm Christoffer Fibiger blev født d. 11. februar 1886 i Årup skole ved Snedsted. Allerede som 4-årig kom han i skole hos faderen. Senere kom han på den private skole i Hurup, hvor han tog præliminæreksamen i 1901.

Hovedgården Øland
Derefter tog han uddannelsen som landvæsenselev på Øland, uddannelsen blev udbygget ved et ophold på moderens fødegård, Skaarupgaard i Vendsyssel. I en alder af 19 år blev Vilhelm forvalter på hovedgården Øland og han købte den i 1909. Han giftede sig samme år med Astrid Anna Johanne Klindt Sørensen, der kom fra gården Fredensborg ved Skanderborg. De kun et barn, Steen Fibiger, der kom til verden d. 14. februar 1915.

Under Første Verdenskrig aftjente Vilhelm sin værnepligt i Ålborg. I 1917 blev valgt ind i sognerådet på en upolitisk liste. Desuden var han i menighedsrådet og flere faglige bestyrelser. Da han kom i folketinget i 1920, blev der efterhånden mindre tid til landbruget, og efter 1929 blev Øland drevet af en forpagter. I 1948 overgik gården til Steen Fibiger.

Horserødlejren
Ved dannelsen af samlingsregeringen i 1940 blev Fibiger tilknyttet Kirkeministeriet og Socialministeriet. Ved rekonstruktionen af ministeriet i juli 1940 blev han kirkeminister, en post han besad indtil Telegramkrisen i 1942, hvor tyskerne krævede hans afgang. Efter bruddet med tyskerne d. 29. august 1943 blev de konservative ministre interneret, således også Fibiger, der sad i Horserødlejren indtil oktober 1943.

I befrielsesregeringen var Fibiger minister for handel, industri og søfart. Senere var han medlem af Folketingets præsidium, og han sad i den kommission, der forberedte ændringerne i grundloven i 1953.

Under krigen mistede Fibiger sin kone, der døde i 41. Året efter giftede han sig med Esther Hvidberg. Vilhelm Fibiger døde d. 27. marts 1978 og ligger begravet i familie-gravstedet på Harring kirkegård.