Poul Bunk

(1909-1980)

Poul Bunk blev født d. 31/10 1909 i Thisted og begyndte sin skolegang i 1916, først på Borgerskolen og senere på den gamle realskole på Plantagevej.

Poul Bunk tog realeksamen i 1926 og gik året efter, som 16-årig, på Jelling seminarium, selvom der i hans familie ikke ligefrem var tradition for boglige uddannelser. Som 20-årig var han i 1930 færdiguddannet som lærer, men måtte først aftjene sin værnepligt, før han kunne påbegynde sit arbejde. Da det var overstået, tog han hjem til Thisted, da han altid havde følt sig som thybo.

1933 startede Poul Bunk sin karriere som lærer ved den gamle Østre skole på Munkevej, som senere skulle blive til gymnasium og senere igen til handels gymnasium og VUC.

Atletik og fodbold
Poul Bunk havde også altid været er stor sportsudøver, hvilket han både nød og var temmelig god til. Især atletik og fodbold havde hans store kærlighed. Hertil kan det nævnes, at han ved de jyske mesterskaber i atletik i 1936 alene lavede 78 ud af Thisteds 228¼ point, ligeså meget som stævnets taber, Hjørring, havde lavet. Han var desuden på første pladsen i følgende discipliner: Højdespring, længdespring og 110 meter hækkeløb.

Han sad i TIKs bestyrelse og blev ved 50 års jubilæet hædret som æresmedlem. Han virkede også som fodboldtræner, tilrettelagde adskillige sportsarrangementer og underviste desuden i en del år i DBUs kurser for ledere og trænere.

I 1955 blev Poul Bunk viceinspektør på Thisted Borgerskole, og i 1969 blev han Østre skoles første skoleinspektør. Han døde d. 29/4 1980.

Uddrag fra artikel af Rune Haller i Historisk Årbog 1992