Boddum Bisgård

Boddum Bisgård tilhørte i middelalderen bisperne i Børglum i Vendsyssel.

Den engang så store gård ejede det meste af Boddum, en del af Ydby, Hurup, Heltborg, Gettrup og Helligsø sogne samt en del andet strøgods.

Boddum Bisgård havde i 1700-tallet et jordtilligende på 16 tdr. hartkorn ved hovedgården samt et bøndergods, der svingede omkring 300 tdr. hartkorn. Det drejede sig om det meste af Boddum samt deel af de fem sydligste sogne i Thy. Dertil kom kirkerne i Boddum, Ydby og Hururp.

Gårdens ældste bygninger er laden (1788) og stuehuset (1821). Da man byggede laden, blev der anvendt sten fra det nedbrudte tårn ved Boddum kirke. Blandt stenene var der én med to fremspringende menneskehoveder, og hver nat kom den blå dame gående fra kirken for at kysse stenen. Hende kan man desværre ikke opleve længere, efter at stenen i 1900-tallet blev flyttet tilbage til kirken, hvor den endnu står i våbenhuset. Konturerne er lidt udviskede, enten det så skyldes kyssende læber eller tidens tand.

Af ejerne er der især én, der skiller sig ud. Det er Poul Breinholt, der ejede gården på den tid, da Thomsen havde købmandsgården. Han var ud af en stor studehandlerslægt og opkøbte stude, der blev drevet til de store markeder om foråret og efteråret i Husum og Itzehoe.

Som studehandler var Breinholt en foregangsmand. Allerede i 1853-54 var han med til at etablere en dampskibsforbindelse, der fra Limfjorden sejlede stude gennem kanalen til England. Tiden var dog ikke moden til denne trafik, men da jernbanen i 1865 kom Struer, sendte han studene med kreaturvogne.

Da DFDS ti år senere etablerede en studeeksport fra Esbjerg til England, blev han ansat til at organisere opkøb og transport. Han flyttede til Esbjerg, der som nyanlagt havneby havde brug for hans foretagsomhed. Da Poul Breinholt døde i 1898, blev han betragtet som Esbjergs velgører og førende forretningsmand. Han var kendt af alle under tilnavnet “Patriarken
 

Ejere:

 1343-1344    Svend Jensen

1344-1345    Anders Jensen    (brødre)

1345 1361     Iver Jensen

1361 1367     Bispestolen

1367              Kong Valdemar

1435              Bisp Gert i Børglum

1435              Prior Jens i Børglum

1457              Iver Erichsen

1530 – 1537  Henrik Stampe, Klarupgård

1537 – 1568  Thomas Galskyt

1568 – 1600  Christoffer Galskyt

1600 – 1621  Ove Lunges enke, Anne Maltesdt. Sehested

1621 – 1659  Sophie Steensdt .Brahe

1659 – 1694  Helle Helene Rosenkrantz

1698 – 1707  Holger Thotts enke,Helvig Rosenkrantz

1707 – 1732  Sønnen Oluf Thott

1732 – 1739  Heinrich de Lassens enke  Christiane D b .Rhedenn

1739 – 1745  Anne Jensdt. .Lasson

1745 – 1746  Ernst Hjelm Andersen Hvid 

1746 – 1789  Niels Andersen Sommer

1789 – 1801  Justitsråd P S Fønss

1801 – 1804  Hans Hansen senior

1804 – 1848  Lars Toft Kjærulf

1848 – 1884  Poul S. Breinholt

1884 – 1893  N.Buch

1893 – 1895  Poul S. Breinholt

1895 – 1915  N. L. Bruhn

1915 – 1917  G A H Stender

1917 – 1956  Carl C Sørensen

1956 – 1960  Jens Krabbe

1960              Preben Riis