Irup Hovedgård

Irup er et meget gammelt bosted. Egnen har været beboet fra de ældste tider, hvad de talrige gravhøje på egnen og gårdens jorder også vidner om.

Gården har ligget ved en fjordarm, og der har uden tvivl kunnet sejles til gården. Irup hørte oprindelig under Børglumbisperne, men blev lagt under Kronen i 1536, indtil 1556, hvor den blev et selvstændigt len. Af den udarbejdede ejerliste fremgår det, at enken Jytte Podebusk ejer gården fra 1568. Dette år anføres i kilderne, hvor stor gården var. Foruden hovedgården hørte der 84 gårde, 38 boel (mindre gårde) og 57 huse til godset.

Hovedbygningen, der er opført ca. 1800, men en del ændret 1840, er et trefløjet anlæg. Sydenden af midterfløjen synes at rumme ældre murværk, og der er her bevaret et kælderparti, der vistnok stammer fra midten af 1500-tallet. Mange sagn er knyttet til den gamle gård. Irup har også sin hvide dame, der ved fuldmåne, bedst torsdag, går en tur i parken ned til den røde port.

Parken har fra tidlig tid været af en usædvanlig frodighed, med sjældne træer og navnlig urter, der måske stammer helt fra middelalderen. En del munkeordener betragtede det som en synd at spise kød, ja selv æg og ost. De dyrkede derfor mange arter planter til husholdningen og til helbredelse af sygdomme. I Irups park vokser sjældne løgplanter og urter, bl. a. kan nævnes svaleurt, vibeæg, bulmeurt og skarntyde. Mest kendt af træer er de 4 gamle takstræer, der vokser i parken, de er ved boreprøver af en biolog fastsat til at være ca. 300 år gamle.

Irup førte de sidste 20 år før stavnsbåndets ophævelse (1788) en omskiftelig tilværelse. Ved en auktion i 1782 blev Irup købt af Stigårdslægtens stamfader Anders Stigaard.

 Beboere og ejere af Irup:

 1449 – 1450  Anders Mathiesen

1450 – 1467  Nis Persen

1467 – 1475  Thomas Persen

1475 – 1483  Peder Friis

1484 – 1502  Enke ChristineNielsdatter

1502 – 1512  Niels Hvid

1512 –          Jens Sevrensen

1536 – 1556  Kronens gods

1556 – 1568  Knud Gyldenstjerne

1568 –          Enken Jytte Podebusk

         -1596  Karen Gyldenstjerne

1596 – 1603  Axel Gyldenstjerne

1603 – 1636  Knud Gyldenstjerne

1636 –          Karen Gyldenstjerne,Tage Thott –

        – 1661  Ove Thott

1661 – 1679  Albert v.Itzen

1679 – 1684  Hedvig v. Itzen

1684 – 1733  C.H. Helwerskov

1733 – 1754  Jens Jørgen Hopp

1754 – 1769  Andreas Høyer

1769 – 1770  Mads Illum

1770 – 1771  Andreas Høyer

1771 – 1778  Ditlev Bull

1778 – 1782  Andreas Høyer

1782 – 1800  Anders Stigaard

1800 – 1804  Anders og Søren Sørensen

1804 – 1824  Anders Sørensen

1824 – 1849  Christiane Sørensen f. Stigaard

1849 – 1866  Laurits Stigaard Sørensen

1866 – 1894  Enken fru Sørensen

1894 – 1898  Anders Stigaard Sørensen

1898 – 1914  Enken fru Sørensen

1914 – 1944  Johannes Sørensen

1944 – 1954  Ole Stigaard Sørensen

1954 – 1984  Mogens Stigaard Sørensen

1984 – 1989  Chr.og Ole Stigaard Sørensen

1989 –          Allan Galsgaard og Marianne Galsgaard