Kirker

Thy har lige som det øvrige Danmark været bygget op af sogne siden middelalderen. Ordet “sogn” kommer af ordet “søge”. Det betyder, at i et sogn søger man til den samme kirke. Hvert sogn har altså en kirke.

I Thy er de fleste kirker bygget af granitsten omkring år 1200.

Thy og Vester Hanherred har 58 kirker.
Læs mere ved at klikke på drop-down menuen og gå ind under det rigtige forbogstav.

Agger Hørsted Thisted
Arup Jannerup Tilsted
Bedsted Kallerup Torsted
Boddum Klitmøller Torsted Frimenighed
Gettrup Kåstrup Tved
Grurup Lild Tømmerby
Hansted Lodbjerg Vang
Harring Nors Vestløs
Hassing Nørho Vestløs Frimenighed
Helling Sø Ræhr Vester Vandet
Heltborg Sennels Vestervig
Hillerslev Sjørring Vigsø
Hjardemål Skinnerup Villerslev
Hjardemål Klit Skjoldborg Visby
Hundborg Skyum Vorupør
Hunstrup Snedsted Ydby 
Hurup Stagstrup Ørum
Hvidbjerg Stenbjerg Øsløs
Hørdum Sønderho Øster Vandet
    Østerild