Landskaber

Få steder er landskabet så varieret som i Thy.

Ud mod havet er jorden sandet og består af klitter og plantager.

Ud mod fjorden er landskabet mere bakket og består af frugtbar landbrugsjord.