Bulbjerg

Denne 47 meter høje limstensklint er Danmarks eneste fuglefjeld.

Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld

Bulbjerg

På de stejle klippeskrænter yngler omkring 400 par af riden, en køn, lille mågeart fra Nordatlanten, som i Danmark ellers kun yngler på Rønnerne syd for Læsø.

Tidligere ynglede riderne på Skarreklit, som stod 100 m ude i havet foran Bulbjerg. Men da den styrtede i havet under en storm i 1978, måtte riderne trække ind på Bulbjerg.

De senere år har en anden nordatlantisk oceanfugl, mallemukken, gjort tilløb til at yngle på Bulbjerg.

Bulbjerg har længe været et velbesøgt turistmål. Allerede i 1840 blev der afholdt en stor folkefest i lighed med dem, Blicher på samme tid inviterede til på Himmelbjerget. Det var indbydernes tanke, at møderne skulle bidrage til den ”folkelige vækkelse”.

Bulbjergfesterne fik kun få års levetid, men blomstrede op igen i årene omkring år 1900.

I 1907 blev der bygget et hotel på toppen. Det blev dog fjernet i 1943 af tyskerne, der anlagde en radarstation på stedet. I en bunker er indrettet rum med oplysninger om stedet.