Guldbådene

Torshøj er én af de forholdsvis mange gravhøje, der har fået en vej opkald efter sig. Torshøjvej støder til vestsiden af Hanstholmvej mellem Skinnerup og Nors. Højen ligger omkring en halv km fra Hanstholmvej over for Torshøj vej nr.6. Oprindelig lå Torshøj sammen med fem andre høje, der blev ødelagt ved grusgravning. Det var før fredningsloven i 1937!

Ved højen står der en mindesten med indskriften: ”Her fandtes af muld de både af guld.” Disse både af guld er et af de mest enestående oldtidsfund i Thy. De blev fundet i umiddelbar nærhed af højen den 12. maj 1885. Da to husmænd var i færd med at grave grus, ramte de et lerkar et lille stykke under den oprindelige jordoverflade. Ud af lerkarskårene sejlede 100 guld både, der havde ligget i sikker havn siden oldtiden. Dengang blev de ofret til guderne, nu blev de givet tilbage til to fattige thyboer, der blev 500 kr. rigere Senere på måneden fandt de lidt derfra en guldarmring, der på grund af større guldvægt indbragte næsten det dobbelte. Dengang var den gennemsnitlige timeløn for ufaglærte arbejdere 20 øre i timen, så for Jens Lukassen og Hans Jensen blev disse guldfund et vendepunkt i deres liv.

Guldbådene er lavet af tyndt guldblik, der er formet omkring spanter af bronze. Den største af bådene er 17 cm lang og velbevaret, men en del af bådene bærer præg af, at det kan være svært at holde sig i form i så mange år. Efter fundet blev guldbådene lagt i en tejne (madkasse) og afleveret i Thisted til en embedsmand, der sørgede for, at de blev sendt til Nationalmuseet. Han sørgede også for, at madkassen blev erstattet med en pris af 80 øre!

Museet i Thisted rådede i en årrække kun over kopier af guldbådene, men i 1987 vendte 5 af originalerne tilbage til museets righoldige oldtidsudstilling. Man har valgt at udstille dem i bronzealderafdelingen, selv om dateringen er omdiskuteret, bl.a. fordi der ikke findes tilsvarende fund at sammenligne med.