Helledis, Vesløs

Parkeringspladsen til voldstedet Helledis ligger ved hovedvej A 11 ca. 100 m vest for vejkrydset i Vesløs by. Helledis har været egnens naturlige samlingssted. Om sommeren var der store, folkelige fester, bl.a. grundlovsfester. Her har Jeppe Aakjær talt og selvfølgelig egnens lokale digter og folketaler, Johan Skjoldborg.

Helledis er et såkaldt motteanlæg fra middelalderen. Betegnelsen »motte» er fransk og betegner den banke, der er det centrale i anlægget. Motteanlægget kendes bedst fra det berømte Bayeux-tapet fra ca. 1070. På banken har der været et tårn omgivet af palisader og grav. Hertil trak man sig tilbage som den sidste udvej. Et sådant anlæg har fungeret som en slags »sikringrum» for den gård, der har ligget tæt ved. Ved Helledis har gården sikkert ligget vest for voldstedet på det sted, hvor herregården Vesløsgård lå indtil udstykningen i 1912.

Helledis består af en forholdsvis lille banke, der er omgivet af en ret bred voldgrav på en halv snes meter. Før Vejlernes udtørring i 1800-tallet har grundvandet sikkert stået op i graven. Voldgraven er ikke omgivet af en ydervold. På nord- og østsiden er der ganske vist et svært dige, men man mener, det er et gammelt havedige. Det kan dog ikke udelukkes, at havegærdet har fulgt en oprindelig ydervold. Midterbanken bærer præg af, at den har været en del af Vesløsgårds have, idet der på østsiden har været indgravet et lysthus. Det øverste af banken indeholder et tilkastet gravkammer, som ejeren i begyndelsen af 1800-tallet fik muret, men aldrig tog i anvendelse. Fredningen kom først i 1912.

Voldsteder som Helledis er den almindeligste opbygning af et forsvarsanlæg i middelalderen. I Thy findes der 6 tilsvarende motteanlæg. Desuden er der to anlæg med dobbelt banke og 4 befæstede herregårdspladser, hvor der også har været fast beboelse. Endelig er der to eksempler på forhistoriske tilflugtsborge.