Madstedborg

Fra Sønderhå plantage, som med sine mange fredede gravhøje i sig selv er et besøg værd, har man en fin udsigt over Ove Sø ud til den lille holm, hvor voldstedet Madstedborg ligger.

Sønderhå plantage ejes af Thisted kommune og nås ved fra Legindvej i Sønderhå at dreje ad Gadegårdsvej og til højre ad Sønderhå Hedevej. Madstedborg kan også ses fra rastepladser ved Legindvej for nordenden af Ove Sø.

Voldstedet består af en svagt krummet 155 m lang og ca. 2 m høj jordvold, som afskærer den nordlige del af holmen. Bag volden er der en jævn flade der skråner ned mod søen. Der er ikke nogen egentlig grav uden for volden. Som de øvrige voldsteder i Thy blev Madstedborg opmålt i 1905, bl.a. med deltagelse af den senere voldstedspionér Vilh. la Cour. Allerede året efter blev Madstedborg fredet.

Da Vilh. la Cour igen undersøgte stedet i 1952, fandt han ingen spor af bebyggelse inde på borgpladsen, og der var ingen spor efter palisader el. lign. Det tyder således på, at anlægget aldrig er blevet fuldført. Hensigten har været at etablere en tilflugtsborg for egnens befolkning. Man kender ikke borgens alder, men den er givetvis fra vikingetiden eller måske endnu ældre.

Forhistoriske forsvarsanlæg er sjældne. Thy har rester af endnu et anlæg al den karakter, nemlig Færgeborg i den nu udtørrede Sjørring Sø. Det er imidlertid temmelig ødelagt af senere tiders byggeri.

Et af de kendteste befæstede oldtidsanlæg i Danmark er Borremose i Himmerland, der daterer sig helt tilbage til det 2. århundrede før vor tidsregning.