Skyum Bjerge

Omkring 4 km syd for Vildsund på vejen til Skyum viser et skilt fra til Skyum Bjerge, der er et fredet naturområde ud mod Limfjorden.

På parkeringspladsen er der opstillet et kortbord med nærmere oplysninger om fredningen og færdselsmulighederne i området.

Skyum BjergeSkyum Bjerge er et højrigt og lyngklædt bakkeparti, der når en højde af 47 m over havet.

Der er bevaret 17 gravhøje i området, men endnu flere er forsvundet i tidens løb, især som følge af overpløjning. Seks oldtidshøje ligger ualmindeligt smukt på rad og række hen over en bakkekam.

I én af de overpløjede høje blev der allerede i slutningen af 1800-tallet fundet to gravkister og en urne. Gravfundene befinder sig på Nationalmuseet. Foruden et sværd og en dolk drejer det sig bl.a. om en armring og en bøjlenål, alt sammen af bronze og fra ældre bronzealder. Også en spiralfingerring af tynd guldtråd med en vægt på kun 3,7 gram fandtes i den ene stenkiste. Lignende spinkle finger- eller ørenringe af guldtråd kendes fra andre samtidige fund og er især udbredt i det vestlige Limfjordsområde og vidner om velstand og gode forbindelser udadtil. Ombord på store plankebyggede eller skindbetrukne kanoer kom guldet og bronzen til Thy gennem en lang kæde af gaveudvekslinger mellem de enkelte bronzealdersamfund. Om nogen egentlig handel i vore dages forstand har der ikke været tale.

Flere eksempler på bronzealderens guldringe kan ses i oldtidsudstillingen på museet i Thisted, hvor der også er udstillet fundene fra en veludstyret kvindegrav, der omkring 1100 år før Kristi fødsel blev bygget i Skyum Bjerge af en halv snes store, flade sten tætnet med ler og fjordgrus.