Stenbjerg

Stenbjerg adskiller sig fra flere andre fiskerlejer ved at være placeret i et forholdsvis grønt område. Jorden er ikke helt dårlig og har i nogen grad været skærmet af klitter. Dertil kommer, at mange ejendomme har haft engpaceller inde i landet (Nørhå), hvor man bjærgede en væsentlig del af foderet til køer og får.

På de store arealer rundt om Stenbjerg græssede engang store fåreflokke frit året rundt – de var kun hjemme, når vinteren satte ind, og det var umuligt at finde føde. Fåret var et vigtigt led i økonomien. Af dens talg støbtes lys, og kødet blev enten spist eller solgt. Ulden blev kartet og spundet og brugt til strømper, undertøj og gangtøj.

Stenbjerg fik egen kirke i 1895. Den er korsformet som den i Vorupør, og de to kirker har da også haft samme arkitekt. Kirken i Stenbjerg blev bygget med et højt, massivt midterparti med pyramidetag, men p.g.a. for stor vægt blev det i 1922 erstattet af det nuværende rytterspir.

I 1894 blev der oprettet en redningsstation i Stenbjerg. Baggrunden var nok så tragisk: i november året før havde omkring 50 fiskere fra Thy mistet livet. Huset til redningsbåden blev lagt midt i byen. Herfra var det muligt at komme til stranden både mod nord og syd, og det var centralt i forhold til redningsmandskabet (opsynsmand og 12 bådsmænd).

I årene omkring år 1900 var der en redningsaktion om året. Men fra slutningen af 1920’erne blev egentlige strandinger sjældnere langs hele vestkysten. Skibene blev bedre, og der kom radioforbindelser og vejrvarsler. I stedet blev redningsbådene i større udstrækning brugt til at hjælpe ved fiskerbådenes landing i hårdt vejr. Som konsekvens heraf blev redningsbåden i Stenbjerg da også i 1931 flyttet ned til landingspladsen. Helt indtil midten af 1960’erne blev redningsbåden trukket af heste ned til vandet.

Selv om fiskeriet med de store kystbåde blev indstillet i 1972, så er det gamle fiskerleje i Stenbjerg ikke forsvundet. En forening til bevarelse af landingspladsen afholder den 2. søndag i juli måned hvert år Stenbjerg-dagen, hvor overskuddet går til vedligeholdelse af dette enestående miljø, hvor både redningshuset og spilhuset er bevaret. Her er der indrettet museumsudstilling. Efter redningsstationens nedlæggelse i 1975 kom redningsbåden på museum i Esbjerg. Den udstillede redningsbåd har haft hjemsted ved Thorup Strand.