T

Thor-stenen i Hørdum kirke, Tvorup Kirkeruin og Tømmerby kirke

Thor-stenen, Hørdum kirke

Hvis man definerer en billedsten som en udsmykket sten uden skrifttegn, så findes Danmarks eneste billedsten fra vikingetiden i våbenhuset til Hørdum kirke.

Stenen blev fundet i 1954 ved gravningen af fundamentet til et nyt kirketårn. Den lå med billedsiden nedad som tærskelsten til en trappedør. Da stenen blev fjernet, brød der efter sigende et frygteligt tordenvejr løs. Ikke så underligt, eftersom man fjernede det eneste sikre danske oldtidsportræt af selve tordenguden Tor.

Billedstenen forestiller Tors forsøg på at få Midgårdsormen på krogen. Denne fisketur hører til én af de mest populære nordiske myter. Den var kendt overalt, hvor vikingerne færdedes, og ifølge en saga prydede begivenheden væggen i gården Hjardarholt, som blev opført på Island år 975. Snorre har i sin Edda fortalt myten, der kort fortalt indeholder følgende dramatiske hændelse:

Tor havde taget tyren ved hornene og havde derefter revet hovedet af og taget det med som madding på fisketuren sammen med jætten Hymer. Som det var tilsigtet, bed Midgårdsormen på krogen. Eftersom den var så stor, at den snoede sig rundt om hele verden, forårsagede den forståeligt nok et betydeligt træk i fangstlinen. Tor måtte hale så kraftigt, at hans fødder gik gennem bådens bund. Men da uhyrets edderspyende hoved nærmede sig rælingen, blev Hymer så bange, at han kappede linen. Netop denne situation er afbildet på stenen.

Hidtil har man været af den opfattelse, at Midgårdsormen havde tabt hovedet på grund af en afskalning. Men i 1993 dukkede uhyrets trekantede hoved op i skrålyset fra en lommelygte. Den symboliserede ondskab lever og har det godt!

 

Tvorup kirkeruin

I dag er det svært at forestille sig, at Tvorup engang var et af de mere velstillede sogne i Thy.

Efter sigende kunne de rigeste gårdmænd stille med syv kareter, når der var gudstjeneste i kirken. Nu er kareterne gået af mode, og kirken er kun ruiner. Den blev nedrevet 1794 efter i 200 år at have modstået sandflugten, som efterhånden havde fordrevet beboerne fra deres gårde og huse – kun ti beboere var tilbage. I fundamentet til kirkens kor er kvadersten bevaret, ellers er stenene anvendt andre steder, f.eks. i våbenhuset ved Vang Kirke. Tilbage er kun fyldet mellem de to lag kvadre, som de romanske kirkemure består af.

Fra kirkeruinen vil det være naturligt at besøge Vang kirke, hvor Danmarks mindste runesten fra vikingetiden står i våbenhuset. Vil man ud til havet, er Bøgestedrende eller Vangså et besøg værd.

Tømmerby Kirke

Tømmerby KirkeEn ensomt beliggende landsbykatedral. Sådan er Tømmerby Kirke blevet karakteriseret og ikke med urette.

Dens størrelse og udsmykning er usædvanlig for ikke at tale om placeringen med en enestående udsigt over Vejlerne.

Kirken har været en såkaldt fjerdingskirke d.v.s. en hovedkirke for en fjerdedel af herredet. Kor og skib er bygget i romansk stil, mens våbenhus og tårn er bygget til senere i sengotisk stil.

Den mest interessante del af bygningen er apsis (rundingen på koret), der er udsmykket med seks billedkvadre. Vinduet er flankeret af to fremtrædende mandshoveder. Benævnt som »aristokraten« og »plebejeren«. Pas på hanen med dragehale! Det er en basilisk, et fabeldyr, hvis blik er dræbende, med mindre man når at komme dyrets blik i forkøbet.

I våbenhuset står en søjleformet granitsten, som kan minde om et frugtbarhedssymbol. Det er dog nok en romansk stadesten, hvor hullet i toppen f.eks. kan have båret et krucifiks til procession.

På kirkegården udmærker enkelte gravsten sig ved at have indsat fotografier.