Thor-stenen, Hørdum kirke

Hvis man definerer en billedsten som en udsmykket sten uden skrifttegn, så findes Danmarks eneste billedsten fra vikingetiden i våbenhuset til Hørdum kirke.

Stenen blev fundet i 1954 ved gravningen af fundamentet til et nyt kirketårn. Den lå med billedsiden nedad som tærskelsten til en trappedør. Da stenen blev fjernet, brød der efter sigende et frygteligt tordenvejr løs. Ikke så underligt, eftersom man fjernede det eneste sikre danske oldtidsportræt af selve tordenguden Tor.

Billedstenen forestiller Tors forsøg på at få Midgårdsormen på krogen. Denne fisketur hører til én af de mest populære nordiske myter. Den var kendt overalt, hvor vikingerne færdedes, og ifølge en saga prydede begivenheden væggen i gården Hjardarholt, som blev opført på Island år 975. Snorre har i sin Edda fortalt myten, der kort fortalt indeholder følgende dramatiske hændelse:

Tor havde taget tyren ved hornene og havde derefter revet hovedet af og taget det med som madding på fisketuren sammen med jætten Hymer. Som det var tilsigtet, bed Midgårdsormen på krogen. Eftersom den var så stor, at den snoede sig rundt om hele verden, forårsagede den forståeligt nok et betydeligt træk i fangstlinen. Tor måtte hale så kraftigt, at hans fødder gik gennem bådens bund. Men da uhyrets edderspyende hoved nærmede sig rælingen, blev Hymer så bange, at han kappede linen. Netop denne situation er afbildet på stenen.

Hidtil har man været af den opfattelse, at Midgårdsormen havde tabt hovedet på grund af en afskalning. Men i 1993 dukkede uhyrets trekantede hoved op i skrålyset fra en lommelygte. Den symboliserede ondskab lever og har det godt!