Tømmerby kirke

Tømmerby KirkeEn ensomt beliggende landsbykatedral. Sådan er Tømmerby Kirke blevet karakteriseret og ikke med urette.

Dens størrelse og udsmykning er usædvanlig for ikke at tale om placeringen med en enestående udsigt over Vejlerne.

Kirken har været en såkaldt fjerdingskirke d.v.s. en hovedkirke for en fjerdedel af herredet. Kor og skib er bygget i romansk stil, mens våbenhus og tårn er bygget til senere i sengotisk stil.

Den mest interessante del af bygningen er apsis (rundingen på koret), der er udsmykket med seks billedkvadre. Vinduet er flankeret af to fremtrædende mandshoveder. Benævnt som »aristokraten« og »plebejeren«. Pas på hanen med dragehale! Det er en basilisk, et fabeldyr, hvis blik er dræbende, med mindre man når at komme dyrets blik i forkøbet.

I våbenhuset står en søjleformet granitsten, som kan minde om et frugtbarhedssymbol. Det er dog nok en romansk stadesten, hvor hullet i toppen f.eks. kan have båret et krucifiks til procession.

På kirkegården udmærker enkelte gravsten sig ved at have indsat fotografier.