Øland

Voldanlægget og gården Øland kendes i de skriftlige kilder helt fra 1300-tallet.

Som i Sjørring er der tale om et voldsted, hvor man i ufredstider kunne søge tilflugt i en kortere periode. Midterbanken har sandsynligvis været forsynet med et trætårn. Det middelalderlige voldsted ligger i dag som en lille, vandomkrandset holm i et gammelt haveanlæg, som især i forårsmånederne byder på et fornemt blomsterflor. Der findes en lille P-plads, hvorfra man kan gå en tur i anlægget.

Hovedbygningen på Øland blev nyopført omkring 1780 og ombygget i 1868, da huset blev skalmuret og fik sine nuværende svungne gavle. Ombygningen blev foretaget af Kr. M. Nyby, der ejede Øland fra 1863 til 1909. Efter istandsættelse af huset gik han i gang med at anlægge haven og rense op ved voldstedet. I 39 år sad Nyby i Thisted amtsråd og vandt sig tilnavnet ”Kongen i Thy”.

1909-48 var gården ejet af Vilhelm Fibiger, en kendt konservativ politiker, der var kirkeminister og senere handelsminister. Såvel Nyby som Fibiger ligger begravet på Harring kirkegård.

Et sagn fortæller, at der er nedgravet en guldplov i slotsbanken. Hvis gården brænder for tredje gang, skal den graves op, så der kan blive penge til at opføre en ny gård. Men pas på! Den, der graver før tiden, skal miste sin forstand. Sådan er det efter sigende gået en ejer før i tiden.