Vorupør

I sin storhedstid var Vorupør det førende fiskerleje mellem Skagen og Esbjerg og havde 27 store, velholdte kystbåde. I år 2000 er der 19 fiskere, som driver fuldtidsfiskeri med de tilbageværende 9 kystbåde. Det er til gengæld den største attraktion for det tusindtal af turister, der hver sommer besøger fiskerlejet.

Bådene trækkes endnu ud og ind fra åben strand. Tidligere skete det med håndkraft, men siden 1940 har man haft et motorspil til hjælp. De mange fiskekroge agnes stadig manuelt med muslingekød eller makrelstykker. Fordelen ved denne form for fiskeri er, at de landede fisk er helt friskfangede.

Den første roredningsbåd kom til Vorupør i 1851, og i 1920 fik man motorredningsbåd. I perioden 1851-1986 blev der reddet 621 menneskeliv fra strandinger ved Vorupør. 296 blev reddet i redningsbåd, mens 325 skibbrudne blev trukket ind i redningsstol.

Den missionske vækkelse har haft et stærkt tag i Vorupør. Den 26. marts 1885 blev i den forbindelse noget af et vendepunkt. Otte fiskere mistede denne dag livet i brændingen. Redningsbåden var gået ud og havde bjærget ti fiskere, men båden kæntrede, og alle blev kastet i havet. Kun to af fiskerne blev reddet foruden de 12 redningsfolk, der alle bar redningsbælter.

Vækkelsen fik et særdeles praktisk udtryk, da man i 1887 stiftede Vorupør Fiskercompagni med lærer Jens Munk-Poulsen som drivkraft. Det startede som en menighed, et åndeligt fællesskab uden love og bestyrelse. Den kristne næstekærlighed skulle omsættes i dagligdagens virke. Det indebar, at udbyttet blev udbetalt i lige store portioner til medlemmerne, uanset hvor meget den enkelte båd havde landet af fisk. Denne form for solidaritet eksisterede dog kun i få år.

Som følge af vækkelsen blev der i 1887 opført et missionshus i Sdr. Vorupør. Selv om kirken var blevet bygget så sent som i 1878, så blev den for lille og lå ucentralt. Kirken blev nedrevet, men kirkegården ligger der endnu. Her finder man graven efter de otte fiskere, der mistede livet i 1885. Materialerne fra den gamle kirke blev genanvendt i den nuværende kirke, der blev indviet i 1902. Selv om der blev anvendt frivillig arbejdskraft, var det en krævende opgave.

I nærheden af kirken har missionshuset “Filadelfia” ligget siden i 1916. Huset blev i 1944 okkuperet af tyskerne, der afleverede det året efter i en elendig forfatning. Efter en frivillig indsamling blev missionshuset sat i stand, men 40 år senere var kraften sevet så meget ud af missionen, at der blev indledt forhandlinger med menighedsrådet om at overtage huset. Der gik flere år, før formaliteterne faldt på plads, men d. 6. juni 1999 kunne man hejse flagene i Vorupør. Byen havde fået en ny sognegård, og samtidig havde en nænsom renovering bevaret et fornemt monument over en vigitig epoke i dansk historie.

Samme år som missionshuset blev indviet (1916), kom det elektriske lys til Vorupør, og petroleumslamperne blev sat væk. Lyset var for stærkt for øjnene, mente mange imidlertid, og det var den direkte årsag til, at folk i større omfang begyndte at bruge briller!

Vest for kirken (Vesterhavsgade 21) fik Vorupør i år 2000 eget museum som en afdeling af Museet for Thy og Vester Hanherred. Vorupør Museum er indrettet i et gammelt bådeværft, der er samtidig med kirken. Mange af de gamle maskiner er bevaret og istandsat, så de besøgende på givne tidspunkter kan se dem i brug. Museet fortæller desuden om Vorupørs udvikling og om de specielle livsvilkår, kystbefolkningen har haft.

Bådebyggeriet blev drevet af Jens Kr. Andersen, der var lidt af en tusindkunstner. Han udviklede i 1919 den store type kystbåd, hvis hovedlinier stadig benyttes. Som grundtype var den udviklet på Chr. Thomsens bådebyggeri i Sdr. Vorupør, hvor J. K. Andersen havde stået i lære.

Da J. K. Andersen havde overdraget virksomheden til en søn, begyndte han at skrive gudelige romaner, som han cyklede omkring og solgte. I 40’rne blev det til i alt fem bøger, hvoraf flere udkom i to oplag. Det var titler som “Strandvagten” og “Der går Bråd over Revlerne”.

Ved landingspladsen har Viborg Amt indrettet en lille naturudstilling, hvor man bl.a. kan se, hvad bølgerne skyller op på stranden. I bygningen ved siden af ligger Nordsø Akvariet, hvor man kan få et spændende indblik i livet under havets overflade.