Sogne og deres kirker

Et sogn er et område med en kirke. Da sognene blev skabt i middelalderen, var der kun én kirke i hvert sogn, men senere kan der være kommet yderligere én (en såkaldt annekskirke). Et enkelt sogn (Thisted landsogn) har ingen kirke og må benytte Thisted kirke. Thy og Vester Hanherred har 54 sogne.

Oversigt over kirker og sogne i Thy

Oversigt over kirker og sogne i Thy og Vester Hanherred