Boddum Sogn

Boddum sogn, Refs herred, Thisted amt, Aalborg stift

Sognet var en ø i stenalderen, men ved landhævning er stedet forvandlet til en halvø omgivet af Limfjorden. Doverkil er den sidste rest af det sund, som afskar Boddum fra Thy. Over kilen er bygget dæmning. Til sognet hører øen Lindholm. Boddum bakker har i mange år været et yndet udflugtsmål.

I 1880 blev der under gulvet i Boddum kirke fundet 1070 mønter, den yngste fra 1626. Pengene er sandsynligvis skjult under kejserkrigen.

Boddum Bisgård tilhørte i middelalderen Børglumbisperne. I 1800-tallet var den ejet af den kendte studehandler, Poul Breinholt.

Boddum fik forsamlingshus i 1912 og missionshus året efter.

Folketal: 1801: 223 indb. – 1850: 388 indb. – 1901: 447 indb. –1930: 434 indb. – 1955: 415 indb. fordelt på 110 husstande.

Oldtidsminder: En langhøj og 33 høje er fredet, mens 44 høje er sløjfet.

Jens Søe

Boddum kirke

Umiddelbart ved bredden af Limfjords-vigen Doverkil, på den bratte kystskrænt ligger Bodum kirke, der er en blytækt romansk granitkvaderbygning. Den består af kor og skib med våbenhus mod vest fra 1880-81, hvor der tidligere har stået et tårn. Murværket er i tidens løb omsat så meget, at ingen af de oprindelige vinduer ses udvendig; kun korets østvindue er bevaret som indvendig niche. Begge de gamle døre er tilmuret, og indgangen er nu i vest. I en af sokkelkvadrene på skibets nordside er der indhugget et ejendommeligt tavlemønster.

Indvendig er alle væggene klædt med kvadre, og triumfmuren er velbevaret med rund korbue, der har profilerede sokler og kragsten. Både kor og skib har bjælkelofter. Våbenhuset vest for skibet er en ganske enkel skifertækt bygning, som står hvidkalket, medens det romanske murværk er ukalket med undtagelse af striber under taget og omkring de nyere vinduer. Nord for våbenhuset ligger der tre romanske vindueskvadre, hvoraf de to vistnok har dannet et cirkelvindue, og på den ene af dem er der to menneskehoveder i relief. De stammer vistnok fra Bodum Bisgård.

På triumfmuren har der tidligere været kalkmalede våben fra 1701 for Holger Thott (død 1695) og Helvig Rosenkrantz, Bodum Bisgaard.

Inventar

Alterbordet består af et renæssancepanel fra omkring 1600, og altertavlen er et firsøjlet snedkerarbejde fra omkring 1590 med tre trekantede topstykker. Nadverordene i sidefelterne er de oprindelige, medens storfeltets korsfæstelsesmaleri er signeret Jens Jensen Thrane, 1701. Kalk fra slutningen af 1600-tallet. Alterstagerne er skænket 1625 af »hr. Christen i Bodum oc hans hustru«. Et smukt, romansk alterkrucifiks fra midten af 1200-tallet er nu i Nationalmuseet.

Den romanske granitfont er en variant af Thybo-typen, og dåbsfadet er nyt. Der er et godt lille korbuekrucifiks fra omkring 1375 på spinkelt korstræ med evangelistfelter. Prædikestolen med malet årstal 1584 med portalfelter og samtidig himmel, nystafferet 1925 ved H. Munk. Stoleværket er fra 1878 og orgelet fra 1955. Et lampetskjold er fra tiden omkring 1700, og en pengeblok fra 1811. Klokken af støbestål fra Bochum er fra 1871.

Gravsten

Der er to gamle gravsten: 1) over sognepræst og provst Christen Jensøn Morsing (sammenlign alterstagerne), død 1625, og hustru Karen Nielsdatter, død samme år; 2) sognepræst Claus Christensøn Morsing, død 1652, og hustru Kiersten Pedersdatter med livligt relief (Kristus som verdensdommer) og borgerlige våben.

Under arbejder i kirken fandt man i 1880 under kirkens gulv 1070 mønter, den yngste fra 1626. Penge er sandsynligvis skjult under kejserkrigen.

Litteratur: Danmarks Kirker XII. 693-700.