Kallerup Sogn

Kallerup sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Aalborg stift

Kallerup kirke var efter svenskekrigene i 1600-tallet faldefærdig og blev ombygget 1687. Kun dele af koret stammer derfor fra middelalderen.

Med til sognet hører noget af Hundborg mose og Sperring sø, der blev udtørret 1876-78.

Gården Todbøl kan føre sin historie helt tilbage til 1300-tallet, da den var ejet af Niels Glob. Gården ligger på en herregårdsplads, der i senmiddelalderen blev indrettet på en naturlig banke. Syd for gården har ligget en vandmølle og nord for gården en stampemølle.

Landevejen fra Thisted til Vestervig gik tidligere over vadestedet i Kallerup.

Thybanen går gennem sognet, og i Todbøl har der været holdeplads.

Folketal: 1801: 74 indb. – 1850: 157 indb. – 1901: 225 indb. – 1930: 282 ind. – 1955258 indb. fordelt på 72 husstande.

Oldtidsminder: 22 fredede gravhøje samt en langhøj, der er sammenvokset med en stor rundhøj. 59 høje og en langdysse er sløjfet.

Kallerup kirke

Den lille hvidkalkede kirke ligger højt og frit på en banke, hvis højeste punkt er en bronzealderhøj, »Kirkehøj«, umiddelbart vest for kirkegården, der endnu delvis er græsklædt og hegnes af kampestensdiger. Den består af kor og skib med nyere klokkekam over vestgavlen samt våbenhus mod nord. Den var efter svenskekrigenes tid faldefærdig og blev ombygget 1687, hovedsagelig af kvadersten fra Hundborg kirkes nedrevne tårn; kun fundamenterne, korets østlige og sydlige indervæg samt dele af triumfmuren synes at stamme fra en middelalderlig bygning, opført af rå og kløvet kamp.

Efter ombygningen 1687 fremtræder kirken som en kvaderstensbygning med rundbuet dør og ligeledes rundbuede vinduer, alle indfattede af munkesten. På skibets nordside er indsat en romansk kvader med et mandshoved. Våbenhuset fra 1897 har afløst et ældre. Klokkekammen er opsat 1938 i stedet for et par ældre, murede klokkepiller ved korgavlen. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er den runde korbue fra ombygningen i 1600-tallet.

Inventar

Som altertavle tjener et moderne, forgyldt relief, Kristus som 12-årig i templet, under en topfrise (Gravlæggelsen flankeret af Bebudelsen og hyrdernes forkyndelse), udført 1936 af Axel Poulsen. Romansk fontekumme af granit; dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra omkring 1575 med fremstilling af Syndefaldet. Prædikestol fra omkring 1850. En mindetavle i koret beretter, at biskop Henrik Bornemaun 1668 »har befordret denne før hans tid ganske forfaldne kirkes reparation«. Der er to klokker, den ene skriftløs fra omkring 1450, den anden fra 1936.

Gravsten

I korets nordvæg er indsat en gravsten over forvalter Todbøl Niels Sørensen, død 1763.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 413-18.