Skinnerup Sogn

Skinnerup sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Aalborg stift

Skinnerup kirke deler nu præst med Øster og Vester Vandet. Tidligere var sognepræsten også kapellan i Thisted, hvor han havde sin bolig. Da der var latinskole, var det også rektors arbejde at være præst i Skinnerup.

Thisted-Fjerritslev Jernbane gik igennem den vestligste del sognet, hvor der var et såkaldt trinbræt i Bavn. Sognet fik forsamlingshus i 1923, men det er nu i privateje. Skolen blev nedlagt i 1971 og eleverne overført til Tingstrup skole. I dag fungerer skolen som Thisted Vandrehjem. Skinnerup kommune var den mindste kommune, der blev sammenlagt med Thisted i 1970

Skinnerup mølle, der blev bygget 1877, var i mange år stedets vartegn. Møllen blev fredet i 1952, og det blev bestemt, at hvis kongefamilien kørte forbi, så skulle møllen så vidt muligt køre rundt. Det gav den navnet Kongemøllen, og i sommeren 1955 besøgte kongefamilien møllen. Under restaurering af møllen i 1976 udbrød der brand, og møllen nedbrændte. I dag er der kun navnet Kongemøllevej tilbage af møllen.

Folketal: 1801: 178 indb. – 1850: 271 indb. – 1901: 321 indb. – 1930: 411 indb. – 1955: 319 indb. fordelt på 88 husstande.

Oldtidsminder: 9 fredede gravhøje, heriblandt Møgelhøj i Bavn, hvor der har været tingsted. 14 høje er sløjfet.

Skinnerup kirke

På en rummelig kirkegård, hegnet af gamle kampestensdiger med portpiller fra 1600-tallet ligger kirken, der består af romansk kor og skib med våbenhus mod syd, vistnok fra 1698, og tårn fra 1932. Den romanske bygning, der er opført af har stærkt omsatte mure, og af oprindelige enkeltheder ses syddøren endnu i brug, mens norddøren kun spores som indvendig niche. Dens overligger med planrelief af drage i 1000-tallets stil er indsat i muren. I koret ses østvinduet som indvendig niche. Dets ydre sålbænk med to modstillede løver i relief er anbragt på hovedet i korets ydermur. I skibet ses kun ét vindue i sydmuren som indvendig niche, men flere andre vinduessten er indsat rundt om i murværket. I skibets nordmur er der indsat en billedkvader med indristet firefodet dyr, og desuden er der usædvanlig mange forskelligt formede stenhuggerfelter.

I det indre er væggene kvaderklædt, og den noget trykkede, runde korbue er bevaret. I nordvangen sidder der en kvader med mandshoved i relief. Der er overalt bjælkelofter. Det lille våbenhus ud for syddøren er bygget af små, røde mursten, vistnok det, der blev opmuret 1698 af Christen Spillemand. I 1932 blev der ved arkitekt Jens Foged vest for skibet opført et tårn, forneden af genanvendte kvadre, foroven af nye munkesten. I murværket er indsat et par romanske gravsten og en vinduesoverligger.

Inventar

Det kvaderbyggede, romanske alterbord har en stor stenplade med helgen-grav, og som altertavle tjener en muret opbygning fra slutningen af 1800-tallet omkring en gipsgengivelse af Thorvaldsens Kristus. Tre godt skårne figurer fra omkring 1510-20 – apostlen Thomas (?), Skt. Barbara og Skt. Catharina, fra en ellers forsvundet altertavle er opsat i norddørens niche. Alterkalk omkring 1600, sygekalk omkring 1775. Alterstagerne fra omkring 1600 har på foden indstemplet GG.

Romansk granitfont af Thybo-type. Sydtysk fad, omkring 1575, med korslam i bunden. Prædikestolen i enkel renæssance er fra 1600 med tynde hjørnesøjler og portalfelter; den er istandsat 1886. Figuren fra et krucifiks fra 1700-tallet, temmelig primitiv, ligger på loftet. Ved indgangen er der opsat rygpaneler fra ældre stoleværk, deriblandt nogle fra omkring 1580-90. Klokken er støbt 1653 af Antonius Wiese i Lybæk. Ny klokke i 1990 fra det franske firma Paccard.

Kirkeskibet ”Håbet” er bygget 1911 af lodsen Niels Rosenberg, Thisted.

Gravsten

Et Mindeplade fra omkring 1725 er nu i Thisted Museum, og et andet af støbejern over gårdmand Michel Pedersen, død 1812, og hustru er sammen med tre lignende, noget yngre, opsat i tårnrummet. Et par romanske gravsten af granit er indmuret i tårnets sydmur og en tredje ligger under den ene af pillerne i kirkegårdens store sydportal. Brudstykker af en gravsten fra omkring 1625 er i Thisted Museum.

Nord for kirkens kor blev der i 1980 fundet en barnegrav fra bronzealderen.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 369-78.